Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

İRAP İZLEME ve DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gündem 12.01.2023 - 10:00, Güncelleme: 12.01.2023 - 10:00 493 kez okundu.
 

İRAP İZLEME ve DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlimizdeki afet risklerinin azaltılması amacıyla, hedef ve eylemlerin görüşülerek, değerlendirmelerin yapıldığı İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 1. Yılı İzleme ve Değerlendirme Komisyon toplantısı Vali Seddar Yavuz başkanlığında yapıldı.
Valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı Vali Seddar Yavuz başkanlığında, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Oruç,  İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, kurum müdürleri, belediye yetkilileri, İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri ile İRAP komisyonu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.  Selamlama ile konuşmalarına başlayan Vali Yavuz, risk oluşturan yapılaşmalara değinerek şunları söyledi: “Bilindiği üzere ülkemiz jeolojik, coğrafi yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle afetlerden çok fazla etkilenen, yüksek derecede tehlike taşıyan bir coğrafyada bulunmaktadır. Kalkınmamızın sürdürülebilirliğini sağlamak, güvenli yerleşim alanları oluşturmak ve "afetlere dirençli toplum” hedefine ulaşmak için söz konusu tehlikelerden doğabilecek risklerin azaltılması hayatidir. Risk azaltma, afetlere müdahale edilmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılmasından daha az maliyetli olmasının yanı sıra, can ve mal kaybını engellemede daha etkili bir yöntemdir. Hızlı kentleşme ve nüfus artışı, sürdürülebilir planlama ve uygun arazi kullanım planları ile desteklenmediği takdirde şehirler ve yerleşimler için tehlike oluşturmaktadır. Bu durum çoğunlukla; insanların, kıyı alanları, taşkın yatakları ya da stabil olmayan dik yamaçlar gibi tehlikeye açık alanlara yerleşmelerine yol açmaktadır. Niteliksiz yapılaşma bir başka büyük risk dinamiğidir. Kentlerimizin fiziki ve mekânsal özellikleri, yaşayanların sosyo-ekonomik zarar görebilirliği, çevresel etkiler, kentlerin içinde bulunduğu karmaşık durumlar altında gelişen risk faktörlerinden bazılarıdır. Bu faktörlerin her birini göz önünde bulundurarak güvenli, eşit, dayanıklı/dirençli ve sürdürülebilir kentsel gelişmeye sahip olabilmek için stratejiler ve politikalar geliştirilmektedir.” 5 Yıl Geçerliliği Olan Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Eylemler Belirlenmiştir Ülke bazında yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye Afet Risk Azaltma Planının tamamlandığını belirten Vali Yavuz, İRAP’a ilişkin açıklamalarda bulundu: “Ulusal eylemlerin belirlendiği Türkiye afet Risk Azaltma Planı (TARAP) 08.07.2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmış ve resmî gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde, anılan risklerin yerel düzeyde de azaltılması adına İl Afet Risk Azaltma Planlarının (İRAP) hazırlanması önemli bir aşamadır. İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza İndirebilmek için afetler olmadan gerçekleştirilmesi gerekenleri bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plandır. İlimizde Başkanlığımda Afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında İl afet risk azaltma planı çalışmalarına ivedilikle başladık.  Bu süreçte İlimizin afet risk azaltma planının hazırlanması için, Üniversite hocalarımızın danışmanlığında, Kurum/Kuruluş ve Sivil toplum kuruluşları ile bölgede faaliyet gösteren büyük endüstriyel kuruluşların konusunda uzman teknik personelin katılımıyla yapılan toplantılar, Çalıştaylar ve eylemlerden sorumlu kurumlarla yapılan birçok istişareler sonucunda, ilimizde meydana gelebilecek afetlerin etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak 5 yıl geçerliliği olan kısa, orta ve uzun vadeli eylemler belirlenmiştir.” İlimizde İl Afet Risk Azaltma Planı'ndaki eylemlerini 01 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe koyduklarını belirten Vali Yavuz, çalışmalar hakkında bilgiler vererek şunları kaydetti: “Kocaeli İRAP belgesi 4 tehlike başlığı altında (Deprem, Taşkın/sel, Kütle Hareketleri, Endüstriyel Kazalar) 3 Amaç, 15 Hedef ve 104 eylemden oluşmaktadır. İzleme ve değerlendirme süreçleri İRAP web sayfası üzerinden de takip edilebilmektedir. Bu amaçla Kocaeli İl Afet Risk Azaltma Planında (İRAP), kurumların sorumluluğunda olan eylemlerin gerçekleştirilmesi, sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için, İzleme ve Değerlendirme sistemine veri giriş için 57 sorumlu kuruluş adına toplam 116 kullanıcı sisteme dâhil edilmiştir. Planda yer alan eylemlerin ilk 6 aylık ve ikinci 6 aylık sürelerle izleme raporları bir araya getirilerek 12 aylık değerlendirme konsolide raporu oluşturulmuştur.” Afet Risklerini Azaltma Çalışmaları Hasarı En Az 1/7 Oranında Azaltmaktadır İRAP kapsamında gerçekleştirilen eylem verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, gerçekleştirilen eylem verilerini de paylaşarak şunları kaydetti: “5 yıl geçerliliği olan planın ve birinci yılında eylemlerin tamamlanma oranı %31.1’dir. Geriye kalan kısmının 4 yıl içerisinde gerçekleşmesi öngörülmüştür. Bu raporda 104 eylemden 11’i tamamlanmıştır. Sorumlu kurumların sunduğu gerekçelere göre 40 eylem çıkarılmıştır. Ayrıca Kurumlarla yapılan istişare sonucu 32 eylem revize edilmiş, gelen talep ve öneriler sonucunda 37 yeni eylem eklenmesi uygun görülmüştür. Böylelikle Kocaeli İRAP eylem sayısı 104 eylemden 151 eyleme çıkarılarak güncellenmiştir. 1 yıl boyunca yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan rapor bugün toplantıda katılımcılara sunulacak ve toplantı görüş, öneri ve komisyon talimatları sonucuna göre hazırlanacak revize eylemler yeniden yürürlüğe girecektir. Unutulmamalıdır ki Afetler meydana gelmeden önce yapılan Afet Risklerini azaltma çalışmaları, Afetler meydana geldikten sonra oluşabilecek kayıp ve hasarı en az 1/7 oranında azaltmaktadır.” Kocaeli’nin Afet Konusunda Önderlik Edeceğine Gönülden İnanıyoruz  İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’ın hazırlanmasında emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini sunan Vali Yavuz konuşmalarını şu cümlelerle tamamladı: “Sizlerden beklentimiz özellikle kurumların kendi görev sorumluluk alanlarındaki eylemleri süratle gerçekleştirmelerini özellikle rica ediyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarımız kendi Bakanlığı ile istişare ederek süratli bir şekilde kullandıkları binaların depremselliğine ilişkin çalışmalarını neticelendirmeliler. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kendi kullandıkları binalarla ilgili işleri en kısa sürede neticelendirmelerini bekliyorum. Aksi takdirde binalarımızdaki durumu bilemezsek hasarlarını da tahmin edebilmemiz mümkün olmayacaktır.  Bu yıl içerisinde daha da hızlanacağımızı konunun daha iyi anlaşılacağını var sayıyorum. Sizlere güveniyorum. Her zaman söylüyorum ilimiz kurumsal kapasitesi yüksek, bilim, sanayi ve teknoloji, bilişim ve inovasyonun merkezidir.  Bu anlamda planların çok iyi bir şekilde yapılması, planlanması ve netice alınması en doğal beklentimizdir. Dolayısıyla Türkiye’de ender bir şehir olarak Kocaeli’nin, afet konusunda diğer illere de önderlik edeceğine gönülden inanıyor, afetsiz günler diliyorum.” Toplantı; İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan’ın İRAP’ın detayları, amaç ve hedefleri, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve atılacak adımlar hakkındaki sunumlarının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Devlet Su işleri 15. Şube Müdürlüğü ve Karayolları 14. Şube Şefliği’nin sunumları ile devam etti. Yapılan sunum ve bilgilendirmelerin ardından koordinasyon gerektiren hususlar görüşülerek, istişareler yapıldı. 
İlimizdeki afet risklerinin azaltılması amacıyla, hedef ve eylemlerin görüşülerek, değerlendirmelerin yapıldığı İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 1. Yılı İzleme ve Değerlendirme Komisyon toplantısı Vali Seddar Yavuz başkanlığında yapıldı.

Valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı Vali Seddar Yavuz başkanlığında, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Oruç,  İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, kurum müdürleri, belediye yetkilileri, İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri ile İRAP komisyonu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Selamlama ile konuşmalarına başlayan Vali Yavuz, risk oluşturan yapılaşmalara değinerek şunları söyledi: Bilindiği üzere ülkemiz jeolojik, coğrafi yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle afetlerden çok fazla etkilenen, yüksek derecede tehlike taşıyan bir coğrafyada bulunmaktadır. Kalkınmamızın sürdürülebilirliğini sağlamak, güvenli yerleşim alanları oluşturmak ve "afetlere dirençli toplum” hedefine ulaşmak için söz konusu tehlikelerden doğabilecek risklerin azaltılması hayatidir. Risk azaltma, afetlere müdahale edilmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılmasından daha az maliyetli olmasının yanı sıra, can ve mal kaybını engellemede daha etkili bir yöntemdir. Hızlı kentleşme ve nüfus artışı, sürdürülebilir planlama ve uygun arazi kullanım planları ile desteklenmediği takdirde şehirler ve yerleşimler için tehlike oluşturmaktadır. Bu durum çoğunlukla; insanların, kıyı alanları, taşkın yatakları ya da stabil olmayan dik yamaçlar gibi tehlikeye açık alanlara yerleşmelerine yol açmaktadır. Niteliksiz yapılaşma bir başka büyük risk dinamiğidir. Kentlerimizin fiziki ve mekânsal özellikleri, yaşayanların sosyo-ekonomik zarar görebilirliği, çevresel etkiler, kentlerin içinde bulunduğu karmaşık durumlar altında gelişen risk faktörlerinden bazılarıdır. Bu faktörlerin her birini göz önünde bulundurarak güvenli, eşit, dayanıklı/dirençli ve sürdürülebilir kentsel gelişmeye sahip olabilmek için stratejiler ve politikalar geliştirilmektedir.”

5 Yıl Geçerliliği Olan Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Eylemler Belirlenmiştir

Ülke bazında yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye Afet Risk Azaltma Planının tamamlandığını belirten Vali Yavuz, İRAP’a ilişkin açıklamalarda bulundu: “Ulusal eylemlerin belirlendiği Türkiye afet Risk Azaltma Planı (TARAP) 08.07.2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmış ve resmî gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde, anılan risklerin yerel düzeyde de azaltılması adına İl Afet Risk Azaltma Planlarının (İRAP) hazırlanması önemli bir aşamadır. İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza İndirebilmek için afetler olmadan gerçekleştirilmesi gerekenleri bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plandır. İlimizde Başkanlığımda Afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında İl afet risk azaltma planı çalışmalarına ivedilikle başladık.  Bu süreçte İlimizin afet risk azaltma planının hazırlanması için, Üniversite hocalarımızın danışmanlığında, Kurum/Kuruluş ve Sivil toplum kuruluşları ile bölgede faaliyet gösteren büyük endüstriyel kuruluşların konusunda uzman teknik personelin katılımıyla yapılan toplantılar, Çalıştaylar ve eylemlerden sorumlu kurumlarla yapılan birçok istişareler sonucunda, ilimizde meydana gelebilecek afetlerin etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak 5 yıl geçerliliği olan kısa, orta ve uzun vadeli eylemler belirlenmiştir.”

İlimizde İl Afet Risk Azaltma Planı'ndaki eylemlerini 01 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe koyduklarını belirten Vali Yavuz, çalışmalar hakkında bilgiler vererek şunları kaydetti: “Kocaeli İRAP belgesi 4 tehlike başlığı altında (Deprem, Taşkın/sel, Kütle Hareketleri, Endüstriyel Kazalar) 3 Amaç, 15 Hedef ve 104 eylemden oluşmaktadır. İzleme ve değerlendirme süreçleri İRAP web sayfası üzerinden de takip edilebilmektedir. Bu amaçla Kocaeli İl Afet Risk Azaltma Planında (İRAP), kurumların sorumluluğunda olan eylemlerin gerçekleştirilmesi, sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için, İzleme ve Değerlendirme sistemine veri giriş için 57 sorumlu kuruluş adına toplam 116 kullanıcı sisteme dâhil edilmiştir. Planda yer alan eylemlerin ilk 6 aylık ve ikinci 6 aylık sürelerle izleme raporları bir araya getirilerek 12 aylık değerlendirme konsolide raporu oluşturulmuştur.”

Afet Risklerini Azaltma Çalışmaları Hasarı En Az 1/7 Oranında Azaltmaktadır

İRAP kapsamında gerçekleştirilen eylem verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, gerçekleştirilen eylem verilerini de paylaşarak şunları kaydetti: “5 yıl geçerliliği olan planın ve birinci yılında eylemlerin tamamlanma oranı %31.1’dir. Geriye kalan kısmının 4 yıl içerisinde gerçekleşmesi öngörülmüştür. Bu raporda 104 eylemden 11’i tamamlanmıştır. Sorumlu kurumların sunduğu gerekçelere göre 40 eylem çıkarılmıştır. Ayrıca Kurumlarla yapılan istişare sonucu 32 eylem revize edilmiş, gelen talep ve öneriler sonucunda 37 yeni eylem eklenmesi uygun görülmüştür. Böylelikle Kocaeli İRAP eylem sayısı 104 eylemden 151 eyleme çıkarılarak güncellenmiştir. 1 yıl boyunca yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan rapor bugün toplantıda katılımcılara sunulacak ve toplantı görüş, öneri ve komisyon talimatları sonucuna göre hazırlanacak revize eylemler yeniden yürürlüğe girecektir. Unutulmamalıdır ki Afetler meydana gelmeden önce yapılan Afet Risklerini azaltma çalışmaları, Afetler meydana geldikten sonra oluşabilecek kayıp ve hasarı en az 1/7 oranında azaltmaktadır.”

Kocaeli’nin Afet Konusunda Önderlik Edeceğine Gönülden İnanıyoruz

  İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’ın hazırlanmasında emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini sunan Vali Yavuz konuşmalarını şu cümlelerle tamamladı: “Sizlerden beklentimiz özellikle kurumların kendi görev sorumluluk alanlarındaki eylemleri süratle gerçekleştirmelerini özellikle rica ediyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarımız kendi Bakanlığı ile istişare ederek süratli bir şekilde kullandıkları binaların depremselliğine ilişkin çalışmalarını neticelendirmeliler. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kendi kullandıkları binalarla ilgili işleri en kısa sürede neticelendirmelerini bekliyorum. Aksi takdirde binalarımızdaki durumu bilemezsek hasarlarını da tahmin edebilmemiz mümkün olmayacaktır.  Bu yıl içerisinde daha da hızlanacağımızı konunun daha iyi anlaşılacağını var sayıyorum. Sizlere güveniyorum. Her zaman söylüyorum ilimiz kurumsal kapasitesi yüksek, bilim, sanayi ve teknoloji, bilişim ve inovasyonun merkezidir.  Bu anlamda planların çok iyi bir şekilde yapılması, planlanması ve netice alınması en doğal beklentimizdir. Dolayısıyla Türkiye’de ender bir şehir olarak Kocaeli’nin, afet konusunda diğer illere de önderlik edeceğine gönülden inanıyor, afetsiz günler diliyorum.”

Toplantı; İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan’ın İRAP’ın detayları, amaç ve hedefleri, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve atılacak adımlar hakkındaki sunumlarının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Devlet Su işleri 15. Şube Müdürlüğü ve Karayolları 14. Şube Şefliği’nin sunumları ile devam etti.

Yapılan sunum ve bilgilendirmelerin ardından koordinasyon gerektiren hususlar görüşülerek, istişareler yapıldı. 

Kocaeli HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve dilovasisondakikahaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.